Begeleiding

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Begeleiding

Het begeleidingstraject begint met een periode van kennismaking. In deze periode inventariseren we wat Coachia voor u kan betekenen. We brengen de uitgangspositie en het gewenste resultaat van de begeleiding in kaart. Naar aanleiding van uw hulpvraag en behoeften, alsmede de doelen die de gemeente in de aanvraag gesteld heeft, formuleren we heldere doelen. Deze doelen worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Dit is een op maat gemaakt plan waarin we beschrijven hoe we de begeleiding aanpakken om de doelen te behalen.

In het vervolg van het traject vindt de begeleiding plaats aan de hand van dit begeleidingsplan. In dit plan maken we bovendien goede afspraken over evaluatiemomenten. Door het begeleidingsplan regelmatig te evalueren blijven de begeleiding en doelen op elk moment afgestemd op de huidige situatie.

"Jarenlang heb ik dagelijks geworsteld met angsten. Mijn begeleider van Coachia helpt mij kansen te zien in mijn uitdagingen en zo weer succeservaringen op te doen in het dagelijks leven. Dankzij die hulp kan ik nu zelfstandig in de maatschappij functioneren."

Stephan Ambulante cliënt