Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Diversiteit in Hulp

Ambulante hulp voor vluchtelingen & migranten in de eigen taal

Diversiteit in Hulp (DiH) is sinds 1 januari 2023 een onderdeel van Coachia. Dit betekent dat het zorgaanbod van DiH vanaf heden beschikbaar is in alle gemeenten waarmee Coachia een overeenkomst voor ambulante zorg heeft.

Lees meer op de website van Diversiteit in Hulp

Diversiteit in Hulp helpt migranten en vluchtelingen hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving door hen zelfredzaam te maken. De hulpverleners komen uit dezelfde cultuur als de cliënten of spreken hun taal. DiH begeleidt en ondersteunt op verschillende leefgebieden aan mensen met diverse culturele achtergronden. De cliënt wordt ondersteund door middel van ambulante begeleiding.

Het interculturele team kan cliënten in de volgende talen begeleiden:

  • Klassiek Arabisch
  • Farsi
  • Dari
  • Pools
  • Spaans
  • Frans
  • Engels
  • Chinees
  • Tigrinya