Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Jeugdzorg

Coachia begeleidt kinderen en jongeren in het dagelijks leven

Opgroeien en zelfstandig worden zijn dagelijkse processen in het leven van uw kind. Bij de één gaat dat vanzelf terwijl de ander daar juist meer of specifieke hulp bij nodig heeft. Wellicht vindt uw kind het moeilijk structuur in het leven aan te brengen of om op de juiste manier om te gaan met onverwachtse veranderingen. Als u en uw kind even niet meer weten hoe het verder moet kan Coachia helpen. Coachia begeleidt kinderen en jongeren die hulp nodig hebben in het gewone, dagelijks leven—zowel thuis als op school.

Coachia helpt uw kind met de praktische zaken waar hij of zij moeite mee heeft. Wij ondersteunen bij plannen, structureren, en organiseren van algemene dagelijkse verrichtingen. Wij gaan met elkaar in gesprek om te ontdekken waar het probleem zit en wat nodig is om verder te komen. Coachia ondersteunt bij de ontwikkeling van sociale redzaamheid, beter psychisch functioneren, impulsen de baas zijn, inzicht ontwikkelen in het eigen gedrag, en het voorkomen van probleemgedrag. Zo helpen wij kinderen en jongeren het zelfvertrouwen te vergroten, een positiever zelfbeeld te ontwikkelen, en weerbaarder te worden.

Bij de begeleiding door Coachia worden kinderen en jongeren zelf nadrukkelijk betrokken. De begeleider maakt dan ook duidelijke afspraken met uw kind en hij of zij wordt meegenomen en uitgedaagd om zelf mee te denken in het stellen van de doelen. Zo zijn kinderen actief betrokken bij hun eigen ontwikkelingsproces.