Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Klachten

Coachia luistert naar u

Bent u ontevreden?

De begeleiders van Coachia spannen zich in om u de best mogelijke begeleiding te bieden. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent. We vinden het belangrijk om dit te horen. Zo kunnen wij onze zorg verbeteren en de kwaliteit van onze begeleiding garanderen.

 

In gesprek met de begeleider

Bent u ontevreden over de begeleiding? U kunt dit altijd bespreken met uw begeleider. Onze begeleiders doen altijd hun best om kwalitatieve begeleiding te bieden. Zij staan dan ook open voor feedback en kritiek en willen zich inzetten om misverstanden op te lossen en waar nodig uw vertrouwen te laten toenemen.

 

In gesprek met een coördinerend begeleider

Vaak is een gesprek met de begeleider al genoeg om uw klacht op te lossen. Soms kan het echter voorkomen dat u er samen niet uitkomt. U kunt dan contact opnemen met een coördinerend begeleider van Coachia. Dit kan via de gegevens op de contactpagina, of het formulier hiernaast. Samen bespreken we de moeilijkheden of twijfels die u ondervindt. U geeft aan waar u tegenaan loopt en hoe u dit anders zou willen zien. Samen gaan we op zoek naar een oplossing waar iedereen tevreden mee is.

 

Klachtencommissie

Leidt ook het gesprek met de coördinerend begeleider niet tot het gewenste resultaat, of hebt u het idee dat Coachia zich niet aan de beroepscode houdt? Zowel Coachia als haar medewerkers zijn aangemeld bij een klachtenregeling. Als u een klacht over een begeleider hebt, informeer dan naar de betreffende regeling. Hebt u een klacht over Coachia in het algemeen? Dan kunt u zich richten tot het klachtenportaal Zorg.

Heeft u een klacht die valt onder de jeugdwet of -zorg? U kunt dan ook contact opnemen met Jeugdstem. De dienstverlening van Jeugdstem is kosteloos.

Gaat het om een SKJ geregistreerde begeleider dan kunt u zich bovendien richten tot de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De SKJ biedt cliënten ook de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen aan het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege. Kijk op de website van de SKJ voor meer informatie.

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd binnen uw gemeente terecht met een klacht. Gaat het specifiek om een klacht binnen Gooi & Vechtstreek dan kan u via onderstaande link direct een klacht indienen.

Regio Gooi & Vechtstreek.