Klachten

Coachia luistert naar u

Bent u ontevreden?

De begeleiders van Coachia doen hun best voor u om de best mogelijke begeleiding te geven. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent. We vinden het belangrijk om dit te horen. Zo kunnen wij onze zorg verbeteren en de kwaliteit van onze begeleiding garanderen.

In gesprek met de begeleider

Bent u ontevreden over de begeleiding? U kunt dit altijd bespreken met uw begeleider. Onze begeleiders doen altijd hun best om kwalitatieve begeleiding te bieden. Zij staan dan ook open voor feedback en kritiek en willen zich inzetten om misverstanden op te lossen en waar nodig uw vertrouwen te laten toenemen.

In gesprek met de coördinerend begeleider

Vaak is een gesprek met de begeleider al genoeg om uw klacht op te lossen. Soms kan het echter voorkomen dat u er samen niet uitkomt. U kunt dan contact opnemen met de coördinerend begeleider van Coachia. Dit kan via de gegevens op de contactpagina, of het formulier hiernaast. Samen bespreken we de moeilijkheden of twijfels die u ondervindt. U geeft aan waar u tegenaan loopt en hoe u dit anders zou willen zien, en samen gaan we dan op zoek naar een oplossing waar iedereen tevreden mee is.

Klachtencommissie

Leidt ook het gesprek met Coachia niet tot het gewenste resultaat, of hebt u het idee dat Coachia zich niet aan de beroepscode houdt? Zowel Coachia als haar medewerkers zijn aangemeld bij een klachtenregeling. Als u een klacht over een begeleider hebt, informeer dan naar de betreffende regeling. Hebt u een klacht over Coachia algemeen? Dan kunt u zich richten tot het klachtenportaal|Zorg.

Heeft u een klacht die valt onder de jeugdwet/zorg dan kunt u ook contact opnemen met het Advies- en klachtenbureau jeugdzorg AKJ. De dienstverlening van het AKJ is kosteloos.

Gaat het om een SKJ geregistreerde begeleider dan kunt u zich ook nog richten tot de Stichting KwaliteitsregisterJeugd (SKJ). De SKJ biedt cliënten ook de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen aan het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege. Kijk op de website van de SKJ voor meer informatie.

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd binnen uw gemeente terecht met een klacht. Gaat het specifiek om een klacht binnen Gooi & Vechtstreek dan kan u via onderstaande link direct een klacht indienen.

Regio Gooi & Vechtstreek.

Neem contact met ons op