Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Onze dienstverlening

Lees wat Coachia te bieden heeft

Coachia heeft een breed aanbod van hulpverlening voor verschillende doelgroepen. Wij bieden de volgende vormen van zorg:

Volwassenen

Om verschillende redenen kan uw leven op bepaalde punten zijn vastgelopen. Als u er zelf niet meer uitkomt helpt Coachia met ondersteunende en aanmoedigende begeleiding. Als u kiest voor Coachia ontvangt u ambulante begeleiding. Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij één van onze begeleiders bij u thuis komt.

Lees meer over ambulante begeleiding.

Jeugdzorg

Coachia begeleidt kinderen en jongeren die hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Coachia helpt uw kind met de praktische zaken waar hij of zij moeite mee heeft. Bij de begeleiding van Coachia worden kinderen en jongeren zelf nadrukkelijk betrokken. De begeleider maakt dan ook duidelijke afspraken met uw kind.

Lees meer over jeugdzorg.

Gezinshuizen

Bij Coachia is een aantal gezinshuizen in de omgeving van Apeldoorn aangesloten. Een gezinshuis is een vorm van jeugdzorg voor kinderen voor wie een langdurig verblijf buiten het gezin noodzakelijk is. In het gezinshuis krijgen zij een zo normaal mogelijke opvoeding.
.
.

Lees meer over de gezinshuizen.

Coachia denkt flexibel en innovatief mee over een passend antwoord op uw persoonlijke zorgvraag. Denkt u dat Coachia ook iets voor u kan betekenen? Lees meer over onze werkwijze.